SMTTE-modeller

SMTTE-modeller


Pædagogiske tanker bag valget af SMTTE-Model


Vi har valgt, at tage udgangspunkt i smtte-modellen, da den fungerer, som en didaktisk model, der er nem at gå til og evaluere på.


Vi har valgt, at tage udgangspunkt i materialet fra DCUM, som også fletter læreplaner og børnemiljø ind i smtte-modellen. 


SMTTE-modellen er et pædagogisk redskab og en refleksionsmodel, der hjælper os til at kvalitetssikre det pædagogiske arbejde, samt søger for, at vi kommer rundt om både læreplaner og børnemiljøet.


SMTTE-modellen forbinder 5 pædagogiske elementer på kryds og tværs:


•Sammenhæng

•Tiltag

•Evaluering

•Tegn

•Mål


Metoden er konkret, overskuelig og alsidig, idet den tager udgangspunkt i det enkelte dagtilbuds hverdagspraksis.


Den giver også gode muligheder for evaluering af aktiviteterne, så de hele tiden tilpasses tid, børnegruppe, personalegruppe og traditioner.


Aktiviteterne vi har valgt, at inddrage, er både traditioner, hverdagsaktiviteter, såsom bibliotek, rundkreds m.m., skoleaktiviteter, samt vores faste ture til svømning og hallen.


Vi bruger materialet til, at evaluere efter hver endt aktivitet på vores personalemøder. Vi har en mappe, som står fremme til fri benyttelse af personalet, så alle kan læse sig frem til husets aktiviteter og udførelse af disse.