Politik for brug af billeder og sociale medier

Politik for brug af billeder og sociale medier


Hvorfor have en politik?

Udviklingen af sociale medier på internettet til deling af billeder og video går meget hurtigt. Dermed er der i dag også mange, der bruger disse medier, som personligt værktøj til netop at dele billeder og video med familie og venner. (Facebook, Twitter, Instagram m.fl.)


Den vigtigste årsag til at have en politik er, at disse tjenester fungerer på internettet og dermed ligger udenfor børnehavens kontrol. Desuden erklærer mange af disse tjenester, at man ved upload af billeder/video til den pågældende tjeneste giver denne tjeneste fuld rettighed til at bruge og videregive indholdet. Børn kan derved ufrivilligt komme til, at florerer på de sociale medier.


Lederens ansvar

Børnehavens leder er den person, der har ansvaret for det materiale, der produceres og anvendes på eksempelvis børnehavens hjemmeside. Det vil sige, at lederen er dataansvarlig og skal overholde persondatalovgivningen.


Tilladelse fra forældrene

Når et barn begynder i børnehaven skal der altid indhentes en skriftlig tilladelse fra forældrene omkring hvorvidt barnet må indgå i billede- og videomateriale - dette gøres på stamkortet. Med forældrenes tilladelse gives der accept af, at portræt- og situationsbilleder må bruges på hjemmesiden, som er defineret i Persondataloven. Med forældre menes den eller de af barnets pårørende som har forældremyndigheden. Tilladelsen kan til enhver tid ændres.


Forældre der tager billeder og video i institutionen (offentligt rum):

Ved diverse arrangementer med forældredeltagelse som f.eks. Lucia, sommerfest, fødselsdage o.l. er det tilladt alle at optage video, forudsat at etiske og moralske regler overholdes. Der må ikke filmes/tages billeder af:

Helt eller halvnøgnebørn

Børn, der bliver drillet, slås eller på anden måde bliver udstillet

Situationer, der kan virke krænkende

Børn, hvor forældrene ikke har givet deres tilladelse til, at barnet indgår i billedmateriale 


Billeder og video optaget af forældre ved arrangementer i børnehaven må ikke publiceres på de sociale medier. Medmindre det er et portrætbillede af eget barn, så bestemmer man selvfølgelig selv. 


Privat hjem: Hvis børnehaven er inviteret på besøg i et privat hjem, betragtes man som gæster i hjemmet. Hvis personalet ønsker at fotografere eller tage video, spørges om lov. (Hjemmet er ikke et offentlig rum) Personalet har ret til at kunne sige nej til, at børnene bliver filmet eller der tages billeder. 


Ønsker forældre at offentliggøre billeder på sociale medier, skal man være opmærksom på følgende:

Som udgangspunkt vil billeder af en børnefødselsdag i et privat hjem være omfattet af reglerne om portrætbilleder, hvortil der kræves samtykke før offentliggørelse. Datatilsynet henviser som tommelfingerregel til at billeder med under 8 personer, som udgangspunkt vil være et portrætbillede.

Kort sagt betyder det, at hvis du offentliggør billeder på f.eks. Facebook, når børnehaven har været på besøg til f.eks. fødselsdag, så skal du kontakte børnenes forældre for tilladelse til, at du offentliggør et billede af deres barn på Facebook. 


Vi har i bestyrelsen drøftet ovenstående og anbefalingen er, at man aldrig offentliggør billeder af andres børn på de sociale medier. Heller ikke billeder taget i hjemmet, hvor børnehaven er på besøg. Endvidere har vi børn, hvor forældrene ikke har givet tilladelse til offentliggørelse af billeder af deres barn, hvilket vi skal respektere.


Facebook

Humlebo Børnehave har en Facebook profil ‘Humle Bo’ og en Facebookgruppe ‘Humlebo Børnehave’. Gruppen er et supplement, men ikke en erstatning af information givet på børnehavens hjemmeside (www.humleboboernehave.dk), i børnehaven mundtligt, skriftligt, på den elektroniske skærm, på opslagstavlen eller lignende opslag. Gruppen er tiltænkt:


Information fra personalet og bestyrelsen

Stemningsbilleder fra børnehavens aktiviteter

Promovering af børnehaven


Formålet med information fra personalet tænkes som formidling af praktiske oplysninger for at lette den daglige kommunikation. Det kan være i form af korte beskeder som eksempelvis ‘Hvepsene skal huske tur-madpakke i morgen torsdag’ eller ‘Det er blevet koldt, husk vanter’. Desuden oplysninger om månedsplanen, arbejdsdage m.m, og selvfølgelig opslag omkring dagligdagen og aktiviteter i børnehaven. Det er ikke en platform til aktive debatter og diskussioner.


Formålet med billeder er at understøtte en god dialog mellem børn og forældre om de ting og aktiviteter, som børnene har deltaget i. Især for børn som endnu er begrænset i de verbale udtryksformer kan det være en god støtte.

Upload af billeder på sociale medier som Facebook skal ske under hensyn til, at ting lynhurtigt kan deles og spredes på nettet. For billeder gælder, at det generelt skal være harmløse situationsbilleder som defineret i Persondataloven. Hvis der er børn på situationsbilledet, så skal det være en gruppe af børn uden særlig fokus på det enkelte barn. Der må ikke lægges billeder op, som børn eller forældre på et senere tidspunkt og i anden sammenhæng kan føle sig udstillet eller krænket af. Portrætbilleder som defineret i Persondataloven må ikke lægges op. Der må ikke tages eller uploades billeder af hel- eller halvnøgne børn samt børn i badetøj.


Før et barn indgår i billede- og videomateriale i Facebookgruppen skal der indhentes skriftlige tilladelse fra forældrene. Det kan være en generel tilladelse, f.eks. givet i forbindelse med indmelding og ud fra retningslinjer beskrevet i denne politik se tidligere afsnit vedrørende tilladelse fra forældre.


Administration

Det er primært personalet i børnehaven, der laver opslag i Facebookgruppen, men bestyrelsen kan ligeledes lave relevante opslag.

Indhold og billeder, der ikke længere er aktuelle bør slettes. Som udgangspunkt bør indhold fjernes løbende fra Facebookgruppen og senest et halvt år efter opslagsdato. Billeder af enkelte børn anvendes ikke til Facebook.


Humlebo Børnehave Facebookgruppen er en offentlig gruppe.


Humlebo Børnehave har ikke mulighed for at fjerne indhold som er delt og spredt fra Humlebo Børnehaves egen Facebookgruppe.


Bestyrelsen og personalet er administratorer for Facebook profilen ‘Humle Bo’ og gruppen ‘Humlebo Børnehave’ og det er administratorerne, der har retten til at godkende, blokere eller fjerne medlemmer af gruppen uden varsel.


Aviser, blade, TV og andre medier

Det er Humlebo Børnehaves generelle politik, at vi gerne vil have besøg af aviser, blade, offentlige medier som TV Øst og tilsvarende medier. I den forbindelse kan billeder og video af børnene blive trykt og offentliggjort. Med mindre barnets forældre på egen hånd specifikt fra frabedt sig billeder af barnet på billeder i sådanne medier, så kan Humlebo Børnehave ikke forventes at sikre, at Humlebo Børnehaves normale politik for billeder på sociale medier overholdes.  Det bemærkes, at det forventes at medier overholder almindeligt gældende regler og love for offentliggørelse af billeder og video.
Denne politik er drøftet på bestyrelsesmøde d. 15. august 2018 og til forældremøde d. 8. oktober 2018.