Bi stuen - 3 årige


Vores hoved fokus områder er for

   

3 års alderen (Bierne):

 

 1. At børnene lærer at indgå i et større fællesskab, hvor de indgår i sociale legerelationer.
 2. At de lærer husets rutiner og hverdag at kende så de føler sig trygge.
 3. At de er renlige, uden sut og ikke sover til middag inden 4-års aldere                                                                                                                                                                             

   


   

Hos Bierne er det de 3-årige og her forventer vi følgende af børnene:

 

Koncentration:

 

 • Øves i at forstå og udføre en kollektiv besked
 • Selvstændigt kunne lave en perleplade, tegning, puslespil færdigt med / uden voksen.
 • Deltage aktivt i rundkreds og dens aktiviteter
 • Side stille og spise ved mad bordet i 10-15 minutter

 

Sprogligt:

 

 • Øves i at høre historie og deltage i dialogisk læsning
 • Øves i rim og remser, det at kunne genfortælle dem og huske dem udenad
 • Øves i at kunne sange fra start til slut.
 • Kunne tælleremsen til minimum ti i den rigtige rækkefølge
 • Kunne pegetælle i rigtig rækkefølge op til minimum 5.
 • Vide hvad man hedder, ens fulde navn, hvad mor, far og søskende hedder.
 • Lærer at bruge sproget i legen
 • Lære at invitere sig selv ind i leg og invitere andre med i sin leg.
 • Kunne forholdsordene foran, bagved, ved siden af osv.
 • Kunne formerne firkant, trekant og cirkel

 

Motorisk:

 

 • Skal kunne hoppe, løbe, gå, kravle, klatre, gynge
 • Øves i at kaste og gribe en bold, samt sparke til en bold.
 • Øves i at cykle på løbecykler.
 • Øves i at klippe, klippe på streger
 • Øves i at tegne tegninger der ligner noget

 

Socialt:

 

 • Øves i at aflæses andres signaler
 • Øves i at tage hensyn – vise medfølelse
 • Øves i at hjælpe – trøste hinanden
 • Øves i at vente på tur
 • Lære at lytte til hinanden
 • Lære at udtrykke og forstå egne samt andres følelser
 • Øves i at forstå og acceptere et nej fra andre børn men også voksne.
 • Øves i at klare små problemer i leg selv

 

Selvhjulpenhed:

 

 • Skal kunne tage sit eget tøj af og på med meget lidt voksen hjælp.
 • Selv pakke madkasse, drikkedunk og frugt pose på plads om morgen
 • Øves i at passe på sine ting og rydde op i egen garderobe.
 • Øves i at rydde op efter sig selv.
 • Øves i at pudse nære, vaske hænder osv.
 • Øves i selv at gå på toilettet når tid er, med voksen hjælp på toilettet

 

Andet:

 

 • Børnene skal stoppe med at bruge ble, sut og sove til middag
 • Børnene skal kunne husets struktur – hverdags rutiner.
 • Øves i at indgå i fællesskab med jævnaldrende.
 • Børnene skal deltage aktivt i aktiviteter både voksen styret men også i fri leg
 • vi har fokus på leg i de styrkede læreplaner.