Personale

PersonaleLeder: Marianne Nielsen

mnie@humleboboernehave.dk


pædagog: Camilla 


Pædagog: Katja Laugesen

katja@humleboboernehave.dk


Pædagogmedhjælper: Dorthe Gravenhorst

dor@humleboboernehave.dk


Pædagomedhjælper: Sebastian Larsen


Derudover har vi et par faste vikarer tilknyttet institutionen.


Der vil til tider være praktikanter i huset, det være sig erhvervspraktikanter fra folkeskolerne, sprogpraktikanter, folk i jobtræning eller lignende.


vi samarbejder med kommunes PPR. logopæden kommer fast to gange om måneden. 


Så får vi Konsulent vejledning af sagsbehandler Ditte, som kommer i huset både for forældrevejledning, men også sparring med personalet.