Brumbasserne - 4 årige


       

Vores hovedfokus områderne for 


4 års alderen ( Brumbasserne):

 

 1. At børnene agerer i sociale relationer med jævnaldrene børn.
 2. At børnene kan forstå en kollektiv besked og udføre den.
 3. At børnene kan sidde stille og lytte til hinanden, uden at afbryde. 

Hos Brumbasserne er det de 4-årige og her forventer vi følgende af børnene:

 

Koncentration:

 

 • Kunne forstå en kollektiv besked og udføre den
 • Arbejde selvstændigt i en længere periode – med voksen hjælp
 • Være opmærksom og sidde stille i 20-25 min.
 • At udforme et produkt g færdiggøre det, så det ligner noget bestemt(former, mønstrer som forestiller noget)

 

 

Sprogligt:

 

 • At kunne forstå en bogs opbygning(forside, bagside og titel)
 • Skal kunne genfortælle et rim eller en remse, fra start til slut
 • At have kendskab til bogstaver og øve sig i at skrive eget navn
 • At turde og rejse sig op og sige noget foran de andre børn
 • At kunne forstå en besked og udføre den
 • Øve tal og tal-begreber
 • Øve sig i at tælle til 20, og skal kunne tælle til 10
 • Øve begreber om sig selv og deres omverden

 

Selvhjulpenhed:

 

 • Øve sig i at tage tøj af, og på
 • Selv lægge sin madkasse og drikkedunk på plads eller i rygsæk
 • Selv tage initiativ til at gå på toiletbesøg og vaske hænder efterfølgende
 • Spise og drikke pænt ved bordet

 

Socialt/ følelsesmæssigt:

 

 • Begynde at lære at lave, samt følge regler i legerelationer og husets rutiner
 • Lytte til hinanden, uden at afbryde(Vente på tur)
 • Vise empati og medfølelse ved at sætte sig i andres sted
 • Lærer at tage kontakt og invitere sig selv ind i en legerelation på en god/positiv måde
 • Lærer at vise/udtrykke følelser(glad, sur, ked, såret)

 

Motorisk:

 

 • Lære egne kropslige muligheder at kende(balancere, klatre, cykle)
 • Kan bruge en saks og klippe efter streg
 • Øve at spise med bestik
 • Øve kaste og gribe-teknik


Andet:


 • vi har fokus på leg i de styrkede læreplaner
 • vi forventer børnene deltager i Hallen og plejehjems besøg. 
 • børns leg styrkes igennem legeaftaler, så det er en god ide at lave aftaler hjemme.