Humlebos pædagogik

Humlebos værdigrundlag 


Vi er et lille hus, hvor vi hurtigt lærer hinanden at kende. Selv om institutionen er inddelt i tre stuer, bierne, brumbasserne og hvepsene, arbejder vi med åbne døre og børnene har mulighed for, at lege og lave aktiviteter i hele huset. 


At huset ikke er større gør dagligdagen overskuelig og er med til at skabe trygge rammer, samt genkendelighed. At give børnene en tryg, omsorgsfuld og udviklende børnehavetid, ser vi, som vores kerneydelse. Det er vigtigt for os, at vi sender børnene videre til skole fulde af glæde, selvværd og gåpåmod.


I børnehaven arbejder vi med et redskab kaldet Alle Med samt Rambøll, som anvendes til at dokumentere børnenes ressourcer og klarlægge deres nærmeste udviklingszone.


Vi ser børnenes udvikling som en helhed og arbejder efter de pædagogiske læreplaners seks temaer:


 1. Personlige udvikling
 2. Sociale udvikling
 3. Sproglige udvikling
 4. Krop og bevægelseNatur 
 5. naturfænomener/sciencen 
 6. Kulturelle udtryksformer


Humlebos pædagogik

I børnehaven Humlebo arbejder vi efter følgende pædagogik:

 

 1. De mange intelligenser af teoretikeren Howard Gardner
 2. Pædagogiske arbejdsredskaber: Alle Med Skemaer samt TRAS og TRASMO, som er bygget op omkring barnet som helhed, samt NUZO (den nærmeste udviklings zone). Hertil er teoretikerne Vygotski, Bruner og Tomasello. Alle er de også baggrunden for den teori, der ligger bag ved sprogvurderingerne, som følges i Faxekommune.
 3. Dertil har vi I Humlebo udarbejdet en handleplan, der bruges til børnene, som omhandler de mange intelligenser. Dette skrives på børn, der har nogle udfordringer. Så man ser børnenes udfordringer, men også deres kompetencer.
 4. Vi bruger Børnemiljøvurderinger (BMV), SMTT-model til at dokumentere vores aktiviteter i huset. Heri ligger også vores evaluerings arbejde.
 5. I samarbejde med faxekommune, arbejder vi i programmet Rambøll, hvor vi udarbejder handleplaner, sprogvurderinger, ressourceprofiler m.m.

 

Det vil sige, at vi følger den lovgivning, der er i dagtilbudsloven.