Hvepsene - 5 årige


Vores hovedfokusområder er for 


5-6 årsalderen (Hvepsene):

 

 1. Selvhjulpenhed – at børnene selv kan tage tøj af og på (lyne lynlåse, knappe knapper, tage sko rigtigt på), at de kan klare toiletbesøg selv og at de selv kan pakke deres tasker.
 2. Selvkontrol – at børnene kan vente på tur og udskyde egne behov.
 3. Robusthed – at børnene selv kan klare småkonflikter indbyrdes i legerelationerne.

 

Hos Hvepsene er det de 5-6-årige og her forventer vi følgende af børnene:

 

Selvhjulpenhed:

 

 • tage tøj af og på - efter vind og vejr
 • selv lægge sin madkasse og frugt på plads og pakke det om eftermiddagen
 • selv pakke turtaske
 • klare at tørre sig selv efter toiletbesøg (efter jul)
 • vaske hænder
 • pudse næse
 • holde styr på egne ting
 • spise og drikke pænt, vi bruger bestik for at øve finmototik
 • åbne og lukke madkasse/drikkedunk selv
 • være duks på stuen

 

Socialt/følelsesmæssigt:

 

 • tage hensyn til andre
 • lytte til hinanden
 • ikke afbryde
 • vente på tur
 • kunne tåle ikke at være midtpunkt hele tiden
 • vise medfølelse og sætte sig i andres sted
 • aflæse andre børns signaler
 • kende egne grænser og respektere andres grænser
 • turde tage kontakt på en positiv måde
 • kunne lege med andre børn, i store og små grupper
 • være tryg ved at være sammen med mange børn og forskellige voksne
 • selv at være aktiv og tage initiativ
 • forstå og respektere regler
 • kunne vise/udtrykke følelser (glæde, sorg, angst og vrede)

 

 Koncentration:

 

 • forstå flere kollektive beskeder på en gang og udføre disse
 • arbejde selvstændigt i en længere periode ad gangen uden voksenkontakt
 • sidde stille i 30 min., og være opmærksom på en opgave

   

Sprogligt:

 

 • interessere sig for at lege med lyde, rim og remser og kunne lave eget rim
 • kunne op til 5 bogstaver inklusiv deres eget forbogstav
 • kunne skrive sit eget navn
 • turde sige noget i større grupper, så det forstås
 • kunne forstå/give en besked
 • kunne løse konflikter sprogligt
 • kunne lytte til og genfortælle en historie
 • vide at vi læser fra højre mod venstre, og vide hvad en forside, bagside og en forfatter er
 • have talbegreber
 • kunne tælleremse/pegetælle til 20
 • have begreber om sig selv og sin omverden (familie, navn, alder og adresse)

 

Motorisk:

 

 • kunne køre på 2 hjulet cykel
 • kunne gynge selv
 • sparke hårdt til en bold
 • hoppe med samlede fødder og hoppe over en højde der svarer til knæhøjde
 • sidde stille i længere tid
 • klippe sikkert efter streg
 • tegne med detaljer
 • spise med bestik
 • gribe og kaste en bold
 • have en god balance
 • kunne hinke

 

Hos Hvepsene forventes det også

 

 • at børnene tager del i den ugentlige tur i svømmehallen
 • deltager i brobygningen med Maglemuen, hvor der laves bevægelseslege på tværs af institutionerne
 • deltager i besøgene på plejehjemmet, hvor de øver sange, sanglege, rim og remser inden og de laver små gaver til beboerne.
 • at de deltager i Luciaoptog
 • Når de er med på tur med de andre grupper, så skal de agere hjælpere for de mindre i trafikken
 • vi har fokus på leg igennem de styrekde læreplaner.