De nye styrkede læreplaner

De nye styrkede læreplaner 

Humlebo børnehave har valgt at have fokus på børns leg. 


Vores tovholder for fyrtårnet har udarbejdet en rapport som kan læses her. 


Denne rapport er den vi arbejder videre med pt. Derfor har Lederen af Humlebo lige haft inviteret 

en foredragholder ud ved navn Kit Nørgaard, der fortalte om leg og lege paletten både til en pædagogisk dag for personalet, men også til vores forældremøde november 2023. 


Da vi pt er i pavillioner, men med håb om at være tilbage i start 2024, vil vi i personale gruppen drøfte hvordan vi kan implementre lege og legepaletten. hvilke rutiner skal måske justeres, hvordan skal rammerne være ude og inde m.m. 


Der skal arbejdes med legemiljøer både inde og ude hele år 2024, vil dette blive et fokusområde for Humlebo. Der skal snakkes om, hvordan vi udaftil både til forældre og andre samarbejdspartnere kan dokumentere, samt opretholde, de lege værdier, vi ønsker os for vores institution, samt for børnene. vi skal have kigget på, hvordan vi vender læreplanerne, som havde mere fokus på læring til de nye styrkede læreplaner, som nu har fokus på leg og hvor legen er blevet en del af dagtilbudsloven.  


læs mere om de styrkede læreplaner på EMU.dk.