Indmeldelse

Indmeldelse af barn

i den private børnehave Humlebo


Humlebo er en privat børnehave, som drives efter §19 stk. 5 i Lov om Dagtilbud. Optagelse i børnehaven sker på baggrund af venteliste anciennitet, dog vil søskende nyde fortrin, men har ikke garanti for plads, hvis alle pladser er besat.


Indmeldelse

Forældrebetalingen er pr. 01.04.2022 på 2000 kr. pr. måned. ( med varsling om stigning til år 2024) Kommunen yder et tilskud for hvert barn hjemmehørende i kommunen. Såfremt der indskrives børn fra andre kommuner, der yder et mindre driftstilskud, vil dette udlignes i forældrebetalingen.


I skal være opmærksomme på, at selvom tilskuddet følger barnet, kan det tidligst udbetales til Humlebo fra den dato, hvor barnet ville være blevet tilbudt plads i kommunen. Som børnehavebarn er det tidligst fra den måned barnet fylder 3 år. I skal samtidig med opskrivning i Humlebo skrive jeres barn op på den kommunale venteliste, såfremt vi ikke kan tilbyde jer plads ved den ønskede behovsdato.

Er du berettiget til fripladstilskud fra kommunen, skal du ansøge kommunen herom. Fripladstilskud kan søges via kommunens hjemmeside.


Såfremt du har andre ”hjemmeboende” børn i denne institution, andre institutioner eller dagpleje er du berettiget til søskendetilskud. Søskendetilskuddet ydes til alle ”hjemmeboende” børn, dog ikke det barn, der optager den dyreste plads. Søskendetilskuddet udgør 50 % af egenbetalingen for den del af betalingen, der ikke overstiger kommunens gennemsnitlige egenbetaling i privatinstitutioner.

 

Udmeldelse af institutionen

Udmeldelse af institutionen skal ske skriftligt til institutionen med minimum 2 måneders varsel til den sidste dag i måneden.

Opsigelse fra privatinstitutionens side kan normalt kun finde sted ved restance i forældrebetalingen. Opsigelse kan i disse tilfælde ske med én måneds varsel til den sidste i måneden. Forinden skal forældrene have modtaget rykkerskrivelser med meddelelse om påtænkt opsigelse.


Praktiske oplysninger

Inden I skriver jeres barn op til en plads i Humlebo er I meget velkomne til at komme forbi til en snak og en rundvisning. Det er smartest at lave en aftale i forvejen, så vi kan give jeres besøg den tid, det fortjener.


Omkring 3 måneder før behovsdato, vil børnehaven kontakte jer og bede  om en bekræftelse på, at I stadig ønsker pladsen. Når I har modtaget et tilbud om en plads, har I én uge til at sige JA til pladsen.


Alle skal tilmelde sig til PBS, når den første regning modtages, ellers vil der blive opkrævet gebyr. 


Ved indskrivelse I Humlebo bliver man automatisk medlem af Humlebos Støtteforening. Der indbetales hver Januar 50 kr henover forældrebetalingen. Disse penge går til et førstehjælpskursus til Førskolebørnene. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nej
Ja